Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou technologická zařízení, která zpracovájí biomasu (materiály nebo odpady organického původu) v reaktorech prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce (proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu). Řízená anaerobní digesce je z ekologického hlediska perspektivní způsob využití biomasy, resp. organického odpadu a energetických plodin. Pro anaerobní digesci se používají další shodné termíny – anaerobní fermentace, metanová fermentace, metanové kvašení a podobně.

Produktem anaerobní digesce je především bioplyn, dále tzv. digestát (tekutý zbytek po vyhnití). Bioplyn má výhřevnost v intervalu 18 – 26 MJ/m3, jeho výhřevnost je závislá na obsahu metanu (50 – 70 %). Digestát může sloužit jako kvalitní hnojivo.

Bioplyn vyrobený v bioplynové stanici se spaluje v tzv. kogenerační jednotce, kde dochází ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Odpadním teplem lze vytápět budovy, popř. ohřívat vodu. V současnosti je v provozu v ČR více než 100 stanic (pro srov. 2008 – cca 20 stanic) a jejich přehled nabízí online mapa na stránkách www.biom.cz. Do roku 2015 by se mohl počet bioplynových stanic zvýšit na cca 400.

Další informace