Sazebník cen nájemného
SD Krásná Hora nad Vltavou

(uvedené sazby jsou včetně DPH za každou započatou hodinu)

Prostor Kč / započ. hod.
Sál 880,-
Sál včetně balkonu 1.030,-
Sál včetně balkonu a salonku 1.100,-
Prostor pro tombolu (včetně přípravy) 80,-
Šatna pro účinkující 80,-
Salonek 300,-
Salonek a balkon 440,-
Salonek a část balkonu 370,-
Vestibul a WC - samostatně 80,-
Příprava a nacvičování programu 350,-
Použití aparatury - ozvučení sálu 80,-
Ozvučení sálu včetně projektoru 180,-
Pronájem jídelny pro rodinné akce s plnou konzumací našeho zboží 200,-/hod.
Pronájem sálu pro rodinné akce s plnou konzumací našeho zboží 300,-/hod

 

Příplatky:

  • za zvýšený celkový nepořádek za nedostatečnou pořadatelskou službu - až 20% celkové ceny nájemného
  • škody (ničení, vandalství) - plná úhrada

 

Platnost od: 1. 1. 2014

Další informace