Výměra obhospodařované  půdy:

celkem   4.892 ha   100%
z toho: orná  půda   3.269 ha   67 %
louky a pastviny   1.623 ha   33 %

Struktura plodin na orné půdě:

obiloviny   1.475 ha   45 %
olejniny   641 ha   19 %
pícniny   1.153 ha   36 %

Průměrné hektarové výnosy:

obiloviny   5,02 t
kukuřice zrno   9,56 t
řepka   2,76 t
kukuřice siláž   49,38 t
kukuřice vlhké zrno - 60% suš.   12,66 t

 

 

Další informace