Stavy hospodářských zvířat:

skot celkem
  3.670 ks
z toho: krav dojných   1.446 ks
z toho: krav masných   341 ks

Průměrná užitkovost hospodářských zvířat:

roční dojivost krav 8.724 l/ks

Přírůstky v kg/ks a den:

RV býčci Krásná Hora   1,303
Jalovičky Krásná Hora   0,739
Jalovičky Petrovice   0,955
OMD Vrbice   0,825
Jalovice Petrovice   0,804
Pastva Plešiště   0,708

 

 

Další informace